Personværnerklæring for FullThrottle

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre registrerte kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller blant annet strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

 

«Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person. Som f.eks navn, bostedsadresse, epostadresse, eller hva slags type kundeforhold du har til oss i FullThrottle.

 

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder Eugene Andersen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

 

Hvilke personlige data lagrer vi?

Vi samler inn personopplysninger som du frivillig gir oss når du registrerer deg som kunde direkte eller via våre nettsider, samt eventuelle personopplysninger i forbindelse med vår behandling av dine bestillinger.

Slike opplysninger kan være: Fornavn og etternavn, e-postadresse, frakt og fakturaadresse, telefonnummer, produkter bestilt og mengde, ordreverdi, ordrenummer, dato bestilt, status for ordrebehandling, tidspunkt for levering, betalingsinformasjon, kredittopplysninger og tilbud.

 

Hvordan vi benytter dine personopplysninger

Transaksjonsdata vil brukes til å effektuere bestillinger, håndtere betalinger, kommunikasjon som gjelder dine bestillinger, for å håndtere retur samt tilbakekalling av produkter.

Dersom du har gitt samtykke kan de også brukes for å gi deg nyhets brev.

 

Hvem deler vi opplysningene med?

FullThrottle har tredjepartsleverandører i forhold ti drift og support av IT og web-baserte tjenester, frakt og betalingstjenester.

Vi inngår avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldene personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.

I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

 

Kan jeg begrense eller oppdatere bruk av persondata om meg?

Eventuelle frivillige samtykker til å motta nyhets brev kan du når som helst trekkes  tilbake ved å henvende deg skriftlige til oss på support@fullthrottle.no.

Persondata som er nødvendige for å fullføre inngåtte avtaler eller som er lovpålagt av myndigheter å oppbevare en viss tid kan ikke begrenses.

 

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.

Hvordan kan jeg kontakte FullThrottle?

Dersom du lurer på noe som gjelder persondata, kan vi nås på følgende e-postadresse:

 

E-post: support@fullthrottle.no

Du kan også kontakte oss ved å bruke kontaktskjemaet.

 

Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer på et senere tidspunkt.