Kjøpsvilkår for FullThrottle

Generelt:

 Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

 1. Avtalen


Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det somsærskilt er avtalt mellom partene foran, såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 1. Partene


Selger er Eugene Andersen.

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

 1. Pris

 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester i betalingssiden er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Fraktpris vil variere ettersom hva du har i handlekurven. Dersom du har store gjenstander som en eksos, vil fraktpris øke. Frakten vil ligge et sted mellom 39-170kr. Priser er oppgitt i Norske Kroner, NOK. Priser er inkl. MVA.

 1. Avtaleinngåelse

 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

 1. Betaling

 

Vi belaster kunden i det dem fullfører bestillingen. Ordrebekreftelse vil bli sendt på e-post.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 1. Levering

 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

 Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Levering vil variere. Dersom vare er på lager, vil det sendes innen 1-2 virkedager. Om det er bestillingsvare vil vi sende etter 5-10 virkedager.

 1. Risikoen for Varen

 

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

 1. Angrerett

 

Som kunde hos oss har du angrefrist etter Angrerettloven. Loven sier at du skal ha 14 dager angrerett fra levering. Dette skal være nok dersom du angrer på kjøpet.

Dersom du skal nytte deg av angrefristen, betinger angreretten at du som kunde, bærer kostnadene selv ved utøvelse av angreretten. (Angrerettloven § 8, i) Enklere sagt, at kunden skal dekke kostnaden for sendingen.

Ønsker du å benytte deg av angreretten? Slik gjør du det:

Retur av varen, kan benyttes med angreretten. Du kan heve kjøpet så lenge det er innenfor vilkårene for angreretten.

Når du melder ifra til oss om retur av ordre, vil meldingen også omfatte at du gir melding om at du angrer kjøpet ditt.

Her er et par krav, når det kommer til å bruke angreretten:

 • Hvis angreretten skal brukes sier loven at kunden gir beskjed til virksomheten. Å sende oss en e-post med informasjon om dette holder.
 • Varer som er forseglet skal som utgangspunkt ha bevart sin emballering uten brudd.
 • Vare/varer som ønskes sendt i retur til oss, må ikke på noe måte være forringet.
 • Varen kan ikke ha vært montert.
 • Emballasjen til varen, bruksanvisning og andre vedlegg som med fulgte varen må heller ikke være forringet.

Har du noen spørsmål til informasjonen ovenfor, ta kontakt med oss.

 1. Retur

 

Retur betyr heving av kjøp via angreretten.

Hvordan returnerer jeg mitt kjøp? På kun 3 steg.

 1. Send oss en e-post med beskjed om at du ønsker å returnere en vare:  
 2. Når du har fått svar fra oss angående retur, kan du pakke ned forsendelsen, les nedenfor for detaljer om dette.
 3. Deretter er du klar til å sende varen tilbake til oss med Posten Norge. Hvor kan du sende pakken fra? Sjekk nærmeste sendested her 

Ved retur, skal denne postadressen, benyttes:

                         FullThrottle

                         Bråtet 117

                         5154 Bønes

 

Hvordan skal du pakke inn varen du skal returnere?

Når du skal returnere en vare, er det viktig å benytte god emballasje, og pakke den riktig slik at innholdet ikke skades under transport. Posten AS, benytter ulike maskiner for sortering, så pakk den godt! Sørg for at varen er beskyttet.

Unngå at originalemballasjen til varen blir skadet. Dette er viktig å være nøye på. Du kan gjerne bruke emballasjen du fikk når du mottok varen, så lenge denne ikke er skadet. Husk da og ta av gamle adresselapper, slik at disse ikke skaper misforståelser under transporten.

Hvor lang tid tar det før jeg får pengene for min returnerte vare?

Vi forstår at du raskest mulig ønsker å få tilbake betalt beløp. Vi henter returpakker ved første anledning, og ønsker å gjøre denne prosessen så enkel og rask som mulig.

Hvor lang tid det tar, kommer an på hva vare(r) det er. Ved enkle motordeler eller rammedeler, vill det gå lekende raskt. Ved større forsendelser, kan behandling ta litt lengre tid, da det er mer å gå igjennom. Det er dessverre ikke mulig å gi et tidsestimat på hvor lang tid vi vil bruke for ferdigbehandling da det kan være så varierende.

Har du spørsmål angående angrefrist eller retur, ta kontakt med oss.

 

 1. Mangel ved Varen – Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og om levering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


 • Retting eller omlevering

 

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller om levering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


 • Prisavslag


Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller om levert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


 • Heving


Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


 1. Personopplysninger

 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selgers skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


 1. Konfliktløsning


Klager rettes til selger (FullThrottle) innen rimelig tid (Se punkt 8 & 9). Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.


 1. Copyright


Alt innhold på disse nettsidene er FullThrottle eiendom. Dette innebærer at varemerker firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at det er gitt skriftlig tillatelse fra FullThrottle.


FullThrottle forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.